Hội nghị khách hàng VNPT tại Cam Ranh

Mới đây, tại Khánh Hòa, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã phối hợp với Tập đoàn VNPT tổ chức hội thảo giới thiệu một số giải pháp xây dựng hệ sinh thái ngành Tài chính, nhằm tìm kiếm giải pháp hệ sinh thái phù hợp cho ngành Tài chính trong quá trình chuyển đổi số.

Everest Travel vinh dự trở thành đơn vị tổ chức chương trình Hội thảo Giới thiệu một số giải pháp xây dựng hệ sinh thái ngành Tài chính tại Cam Ranh

Bài viết liên quan