Chương trình hội thảo tại Hàn Quốc – công ty Gia Ngọc IMT

Công ty Everest Travel phối hợp cùng công ty Gia Ngọc IMT tổ chức Mid-Year Business Meeting cho nhân viên tại Seoul- Korea từ 19-23/07/2023 để xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh của 6 tháng cuối năm 2023

Bài viết liên quan