CHÙA HƯƠNG

CHÙA HƯƠNG

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Chùa Hương
 • Lịch trình: 1 ngày
 • Khởi hành: Hàng ngày
 • Giá từ 750.000 Chi tiết

  CHÙA TAM CHÚC – TRÀNG AN

  CHÙA TAM CHÚC – TRÀNG AN

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Chùa Tam Chúc - Tràng An
 • Khởi hành: Hàng ngày
 • Giá từ 800.000 Chi tiết

  CHÙA YÊN TỬ – CHÙA BA VÀNG

  CHÙA YÊN TỬ – CHÙA BA VÀNG

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Chùa Yên Tử - chùa Ba Vàng
 • Lịch trình: 1 ngày
 • Khởi hành: 28/01/2020 – 07/03/2020 – Hàng ngày
 • Giá từ 600.000 Chi tiết

  HOA LƯ – TAM CỐC

  HOA LƯ – TAM CỐC

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Hoa Lư - Tam Cốc
 • Lịch trình: 1 ngày
 • Khởi hành: Hàng ngày
 • Giá từ 790.000 Chi tiết

  CHÙA BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN

  CHÙA BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Tràng An - Bái Đính
 • Lịch trình: 1 ngày
 • Khởi hành: Hàng ngày
 • Giá từ 850.000 Chi tiết

  HANG MÚA-TRÀNG AN-HOA LƯ

  HANG MÚA-TRÀNG AN-HOA LƯ

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Ninh Bình
 • Lịch trình: 1 ngày
 • Khởi hành: Hàng ngày
 • Giá từ 890.000 Chi tiết

  HÀ GIANG – CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN

  HÀ GIANG – CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Hà Giang
 • Lịch trình: 3 ngày 2 đêm
 • Khởi hành: thứ 6 hàng tuần
 • Giá từ 2.350.000 Chi tiết

  BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN

  BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Ninh Bình
 • Lịch trình: 1 ngày
 • Khởi hành: hàng ngày
 • Giá từ 950.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – SAPA – HÀM RỒNG – FANSIPAN

  HÀ NỘI – SAPA – HÀM RỒNG – FANSIPAN

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: SaPa
 • Lịch trình: 2 ngày 1 đêm
 • Khởi hành: hàng ngày
 • Giá từ 1.550.000 Chi tiết

  KHÁM PHÁ CAO NGUYÊN MỘC CHÂU – HAPPY LAND

  KHÁM PHÁ CAO NGUYÊN MỘC CHÂU – HAPPY LAND

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Mộc Châu
 • Lịch trình: 2 ngày 1 đêm
 • Khởi hành: thứ 7 hàng tuần
 • Giá từ 1.400.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – HOA LƯ – TAM CỐC

  HÀ NỘI – HOA LƯ – TAM CỐC

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Ninh Bình
 • Lịch trình: 1 ngày
 • Khởi hành: hàng ngày
 • Giá từ 950.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – HẠ LONG – HÀ NỘI

  HÀ NỘI – HẠ LONG – HÀ NỘI

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Hạ Long
 • Lịch trình: 2 ngày 1 đêm
 • Khởi hành: hàng ngày
 • Giá từ 2.100.000 Chi tiết