TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN – PHÙ DUNG TRẤN – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN – PHÙ DUNG TRẤN – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Trung Quốc
 • Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
 • Khởi hành: 03/01, 10/01, 17/01, 07/02, 14/02, 21/02, 28/02, 24/1 (30 tết), 31/1 (mùng 7 tết)
 • Giá từ 9.490.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – MATXCƠVA – VÀNH ĐAI VÀNG – XANH PÊTECBUA – HÀ NỘI (8N7D)

  HÀ NỘI – MATXCƠVA – VÀNH ĐAI VÀNG – XANH PÊTECBUA – HÀ NỘI (8N7D)

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Nga
 • Lịch trình: 8 Ngày 7 Đêm
 • Khởi hành: 18, 25/10 + 01, 08, 15, 22/11 + 21/12
 • Giá từ 43.600.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – HÀ NỘI (6N 5D – VJ)

  HÀ NỘI – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – HÀ NỘI (6N 5D – VJ)

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Trung Quốc
 • Lịch trình: 6 Ngày 5 Đêm
 • Khởi hành: Thứ 4 + 6 hàng tuần
 • Giá từ 11.990.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – SINGAPORE – HÀ NỘI 4N3D (BAY VJ)

  HÀ NỘI – SINGAPORE – HÀ NỘI 4N3D (BAY VJ)

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Singapore
 • Lịch trình: 4 ngày 3 đêm
 • Khởi hành: 12/09, 03/10, 07/11, 21/11
 • Giá từ 9.690.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – BẮC KINH – HÀ NỘI (5N4D)

  HÀ NỘI – BẮC KINH – HÀ NỘI (5N4D)

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Bắc Kinh
 • Lịch trình: 5 Ngày 4 Đêm
 • Khởi hành: 10/11, 17/11, 24/11, 1/12, 6/12, 8/12, 13/12, 15/12, 20/12, 29/12, 26/1
 • Giá từ 9.590.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI (5N 4D – TG)

  HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI (5N 4D – TG)

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Thái Lan
 • Lịch trình: 5 Ngày 4 Đêm
 • Khởi hành: 16/10, 31/10, 14/11, 22/11, 28/11, 11/12, 21/12, 28/12, 29/12
 • Giá từ 6.790.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHÙ DUNG TRẤN – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – HÀ NỘI (6N 5D)

  HÀ NỘI – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHÙ DUNG TRẤN – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – HÀ NỘI (6N 5D)

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: PHCT
 • Lịch trình: 6 Ngày 5 Đêm
 • Khởi hành: Thứ 3 + 7 hàng tuần
 • Giá từ 7.590.000 Chi tiết

  Giá từ 7.090.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU – HÀ NỘI (7N 6D)

  HÀ NỘI – BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU – HÀ NỘI (7N 6D)

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Trung Quốc
 • Lịch trình: 7 Ngày 6 Đêm
 • Khởi hành: 08/11, 10/11, 20/11, 22/11, 23/11, 04/12, 06/12, 08/12, 21/12, 28/12, 25/01, 15/02, 26/02, 29/02, 02/03, 07/03, 09/03, 14/03, 21/03, 25/03, 28/03
 • Giá từ 16.490.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI (BAY TR-OD)

  HÀ NỘI – SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI (BAY TR-OD)

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Singapore
 • Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
 • Khởi hành: 12/09, 23/09, 10/10, 23/10, 02/11, 05/11, 08/11, 16/11, 29/11
 • Giá từ 9.990.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – MOSCOW – SAINT PETERSBURG – HÀ NỘI (10N 9D)

  HÀ NỘI – MOSCOW – SAINT PETERSBURG – HÀ NỘI (10N 9D)

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Nga
 • Lịch trình: 10 Ngày 9 Đêm
 • Khởi hành: 02, 11/10
 • Giá từ 50.950.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – SINGAPORE – HÀ NỘI (BAY MI – MI)

  HÀ NỘI – SINGAPORE – HÀ NỘI (BAY MI – MI)

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Singapore
 • Lịch trình: 4 ngày 3 đêm
 • Khởi hành: 11/09, 16/10, 06/11
 • Giá từ 9.790.000 Chi tiết

  HÀ NỘI –YAMANASHI – PHÚ SĨ– TOKYO – HÀ NỘI

  HÀ NỘI –YAMANASHI – PHÚ SĨ– TOKYO – HÀ NỘI

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Nhật Bản
 • Lịch trình: 4 ngày 3 đêm
 • Khởi hành: 10/01, 12/01, 21/02, 05/03
 • Giá từ 21.900.000 Chi tiết