TRƯỜNG SA – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – TRÙNG KHÁNH

TRƯỜNG SA – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – TRÙNG KHÁNH

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Trường Sa - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trùng Khánh
 • Lịch trình: 5 ngày 4 đêm
 • Khởi hành: 07/06, 14/06, 21/06, 28/06, 05/07, 10/07, 12/07, 19/07, 26/07, 02/08, 09/08, 16/08, 23/08
 • Giá từ 13.500.000 Chi tiết

  TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

  TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Trương Gia Giới + Phượng Hoàng Cổ Trấn
 • Lịch trình: 5 ngày 4 đêm
 • Khởi hành: Thứ 4 hàng tuần
 • Giá từ 10.990.000 Chi tiết

  TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

  TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn - Phượng Hoàng Cổ Trấn
 • Lịch trình: 4 ngày 3 đêm
 • Khởi hành: 07/6, 14/6, 21/6, 28/06, 05/07, 12/07, 19/07, 26/07, 02/08, 09/08, 16/08, 23/08, 30/08, 06/09, 13/09, 20/09, 27/09, 04/10, 11/10, 18/10, 25/10, 01/11, 08/11, 15/11, 22/11, 29/11, 06/12, 13/12, 20/12, 27/12
 • Giá từ 9.990.000 Chi tiết

  SINGAPORE – MALAYSIA

  SINGAPORE – MALAYSIA

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Singapore - Malaysia
 • Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
 • Khởi hành: 29/05, 04/6, 15/6, 29/06 04/7, 11/7, 18/7, 25/07 29/08
 • Giá từ 13.990.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

  HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Bangkok - Pattaya
 • Lịch trình: 5 ngày 4 đêm
 • Khởi hành: 02/06, 08/06, 22/06, 02/07, 08/07, 11/07, 13/07, 14/07, 17/07, 18/07, 20/07, 21/07, 27/07, 28/07, 30/07, 01/08, 02/08, 06/08, 08/08, 14/08, 30/08
 • Giá từ 6.590.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI

  HÀ NỘI – SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Singapore - Malaysia
 • Lịch trình: 6 Ngày 5 Đêm
 • Khởi hành: 04/06, 25/06 11/06, 19/06, 27/06, 02/07, 03/07, 04/07, 10/07, 11/07, 13/07, 16/07, 18/07, 23/07, 26/07, 27/07, 30/07
 • Giá từ 12.190.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – NAM NINH – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

  HÀ NỘI – NAM NINH – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Phượng hoàng cổ trấn
 • Lịch trình: 6 Ngày 5 Đêm
 • Khởi hành: Thứ 3 + 7 hàng tuần
 • Giá từ 7.590.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI (VN)

  HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI (VN)

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Thái Lan
 • Lịch trình: 5 NGÀY 4 ĐÊM
 • Khởi hành: 05/06, 06/06, 07/06, 13/06, 15/06, 18/06, 20/06, 22/06, 23/06, 26/06, 27/06, 29/06, 04/07, 06/07, 07/07, 11/07, 13/07, 17/07, 18/07, 19/07, 20/07, 21/07, 25/07, 26/07, 27/07, 31/07, 03/08, 10/08
 • Giá từ 6.990.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI (SL)

  HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI (SL)

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Thái Lan
 • Lịch trình: 5 Ngày 4 Đêm
 • Khởi hành: 10/06, 22/06, 24/06, 08, 17/07, 19/08
 • Giá từ 6.590.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – BANGKOK- PATTAYA – HÀ NỘI (SL)

  HÀ NỘI – BANGKOK- PATTAYA – HÀ NỘI (SL)

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Thái Lan
 • Lịch trình: 4 Ngày 3 Đêm
 • Khởi hành: 02/06, 07/06, 16/06, 23/06, 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 31/08
 • Giá từ 6.190.000 Chi tiết