PARIS – GENEVA – MILAN – FLORENCE – VATICAN – ROME

PARIS – GENEVA – MILAN – FLORENCE – VATICAN – ROME

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Paris - Geneva - Milan - Florence - Vatican - Rome
 • Lịch trình: 10 ngày 9 đêm
 • Khởi hành: 25/12
 • Giá từ 57.990.000 Chi tiết

  THÁI LAN 4 NGÀY 3 ĐÊM BAY LION AIR

  THÁI LAN 4 NGÀY 3 ĐÊM BAY LION AIR

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Bangkok - Pattaya
 • Lịch trình: 4 ngày 3 đêm
 • Khởi hành: 28/12
 • Giá từ 6.790.000 Chi tiết

  SINGAPORE – MALAYSIA

  SINGAPORE – MALAYSIA

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Singapore - Malaysia
 • Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
 • Khởi hành: 7/12, 20/12, 29/12
 • Giá từ 13.990.000 Chi tiết

  HỒNG KÔNG – QUẢNG CHÂU – THẨM QUYẾN

  HỒNG KÔNG – QUẢNG CHÂU – THẨM QUYẾN

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Hồng Kông - Quảng Châu - Thâm Quyến
 • Lịch trình: 5 ngày 4 đêm
 • Khởi hành: Lựa chọn
 • Giá từ 18.500.000 Chi tiết

  TRƯỜNG SA – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

  TRƯỜNG SA – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Trường Sa - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn
 • Lịch trình: 5 ngày 4 đêm
 • Khởi hành: 30/12
 • Giá từ 13.500.000 Chi tiết

  NAM NINH – TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

  NAM NINH – TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Nam Ninh - Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn - Phượng Hoàng Cổ Trấn
 • Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
 • Khởi hành: Thứ 3 và thứ 6 hàng tuần
 • Giá từ 6.900.000 Chi tiết

  TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

  TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn
 • Lịch trình: 4 ngày 3 đêm
 • Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
 • Giá từ 9.900.000 Chi tiết

  TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

  TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn
 • Lịch trình: 5 ngày 4 đêm
 • Khởi hành: Thứ 2 hàng tuần
 • Giá từ 10.490.000 Chi tiết

  ĐÀI LOAN TẾT DƯƠNG LỊCH 2019 (CAO HÙNG -ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC)

  ĐÀI LOAN TẾT DƯƠNG LỊCH 2019 (CAO HÙNG -ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC)

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc
 • Lịch trình: 5 ngày 4 đêm
 • Khởi hành: 29/12 Tết Dương Lịch
 • Giá từ 14.890.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG – TẮM KHOÁNG NÓNG – CÔNG VIÊN DẠ LIỄU

  HÀ NỘI – ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG – TẮM KHOÁNG NÓNG – CÔNG VIÊN DẠ LIỄU

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng
 • Lịch trình: 5 ngày 4 đêm
 • Khởi hành: Thứ 4 hàng tuần
 • Giá từ 9.490.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – SEOUL– SKY WALK – LOTTE WORLD – THÁP NAM SAN – TRƯỢT TUYẾT (TẾT ÂM LỊCH)

  HÀ NỘI – SEOUL– SKY WALK – LOTTE WORLD – THÁP NAM SAN – TRƯỢT TUYẾT (TẾT ÂM LỊCH)

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Hàn Quốc
 • Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
 • Khởi hành: 1/12 (27 âm lịch)
 • Giá từ 12.990.000 Chi tiết