BẮC KINH 4 NGÀY 3 ĐÊM

BẮC KINH 4 NGÀY 3 ĐÊM

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Bắc Kinh
 • Lịch trình: 4 ngày 3 đêm
 • Khởi hành: 27/11, 22/3
 • Giá từ 10.700.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN

  HÀ NỘI – THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Trung Quốc
 • Lịch trình: 5 ngày 4 đêm
 • Khởi hành: 06/03, 13/03, 20/03, 27/03
 • Giá từ 12.900.000 Chi tiết

  CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG 5N4Đ

  CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG 5N4Đ

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Trung Quốc
 • Lịch trình: 5 ngày 4 đêm
 • Khởi hành: 10/1, 21/2, 28/2, 6/3, 13/3
 • Giá từ 15.500.000 Chi tiết

  CÔN MINH – LỆ GIANG – SHANGRI-LA

  CÔN MINH – LỆ GIANG – SHANGRI-LA

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Trung Quốc
 • Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
 • Khởi hành: Thứ 3 hàng tuần
 • Giá từ 12.990.000 Chi tiết

  TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

  TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Trung Quốc
 • Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
 • Khởi hành: 01/1, 03/1, 08/1,10/1, 07/2, 12/2, 14/2, 21/2, 28/2, 24/01( 30 tết), 29/01 (Mùng 5 tết), 04/3, 06/3, 13/3, 18/3, 20/3, 27/3, 01/4, 03/4, 10/4, 15/4, 17/4, 24/4, 29/4, 01/5, 08/5, 15/5, 20/5, 22/5, 29/5, 03/6, 05/6, 10/6, 12/6, 17/6, 19/6, 24/6, 26/6, 01/7, 03/7, 08/7, 10/7, 15/7, 17/7, 22/7, 24/7, 29/7
 • Giá từ 11.490.000 Chi tiết

  TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN – PHÙ DUNG TRẤN – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

  TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN – PHÙ DUNG TRẤN – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Trung Quốc
 • Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
 • Khởi hành: 03/01, 10/01, 17/01, 07/02, 14/02, 21/02, 28/02, 24/1 (30 tết), 31/1 (mùng 7 tết)
 • Giá từ 9.490.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – HÀ NỘI (6N 5D – VJ)

  HÀ NỘI – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – HÀ NỘI (6N 5D – VJ)

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Trung Quốc
 • Lịch trình: 6 Ngày 5 Đêm
 • Khởi hành: Thứ 4 + 6 hàng tuần
 • Giá từ 11.990.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHÙ DUNG TRẤN – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – HÀ NỘI (5N 4D – VJ)

  HÀ NỘI – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHÙ DUNG TRẤN – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – HÀ NỘI (5N 4D – VJ)

 • Lịch trình: 5 Ngày 4 Đêm
 • Khởi hành: Thứ 2 hàng tuần. 03/2, 10/2, 17/2, 24/2, 02/3, 09/3, 16/3, 23/3, 30/3, 06/4, 13/4, 20/4, 27/4
 • Giá từ 8.990.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – CÔN MINH – LỆ GIANG – SHANGRI-LA – HÀ NỘI (6N 5D)

  HÀ NỘI – CÔN MINH – LỆ GIANG – SHANGRI-LA – HÀ NỘI (6N 5D)

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Trung Quốc
 • Lịch trình: 6 Ngày 5 Đêm
 • Khởi hành: 3/11, 12/11, 19/11, 17/12, 31/12
 • Giá từ 17.990.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – HÀ NỘI (5N 4D)

  HÀ NỘI – BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – HÀ NỘI (5N 4D)

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Trung Quốc
 • Lịch trình: 5 Ngày 4 Đêm
 • Khởi hành: 12/02, 26/02, 04/03, 11/03, 18/03, 25/03
 • Giá từ 14.690.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – BẮC KINH – HÀ NỘI (5N4D)

  HÀ NỘI – BẮC KINH – HÀ NỘI (5N4D)

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Bắc Kinh
 • Lịch trình: 5 Ngày 4 Đêm
 • Khởi hành: 10/11, 17/11, 24/11, 1/12, 6/12, 8/12, 13/12, 15/12, 20/12, 29/12, 26/1
 • Giá từ 9.590.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHÙ DUNG TRẤN – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – HÀ NỘI (6N 5D)

  HÀ NỘI – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHÙ DUNG TRẤN – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – HÀ NỘI (6N 5D)

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: PHCT
 • Lịch trình: 6 Ngày 5 Đêm
 • Khởi hành: Thứ 3 + 7 hàng tuần
 • Giá từ 7.590.000 Chi tiết

  Giá từ 7.090.000 Chi tiết