SINGAPORE – MALAYSIA 6 NGÀY 5 ĐÊM

SINGAPORE – MALAYSIA 6 NGÀY 5 ĐÊM

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Singapore - Malaysia
 • Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
 • Khởi hành: 28/12, 26/01, 15/2, 14/3
 • Giá từ 12.390.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – SINGAPORE – HÀ NỘI 4N3D (BAY VJ)

  HÀ NỘI – SINGAPORE – HÀ NỘI 4N3D (BAY VJ)

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Singapore
 • Lịch trình: 4 ngày 3 đêm
 • Khởi hành: 12/09, 03/10, 07/11, 21/11
 • Giá từ 9.690.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI (BAY TR-OD)

  HÀ NỘI – SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI (BAY TR-OD)

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Singapore
 • Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
 • Khởi hành: 12/09, 23/09, 10/10, 23/10, 02/11, 05/11, 08/11, 16/11, 29/11
 • Giá từ 9.990.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – SINGAPORE – HÀ NỘI (BAY MI – MI)

  HÀ NỘI – SINGAPORE – HÀ NỘI (BAY MI – MI)

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Singapore
 • Lịch trình: 4 ngày 3 đêm
 • Khởi hành: 05/02, 19/02, 18/03, 25/03, 08/04, 22/04, 29/04
 • Giá từ 9.790.000 Chi tiết