HỒ BA BỂ – THÁC BẢN GIỐC – PÁC BÓ

HỒ BA BỂ – THÁC BẢN GIỐC – PÁC BÓ

  • Điểm khởi hành: Hà Nội
  • Điểm đến: Cao Bằng
  • Lịch trình: 3 ngày 2 đêm
  • Khởi hành: thứ 6 hàng tuần
  • Giá từ 2.350.000 Chi tiết