DU XUÂN ĐÀI LOAN – NGẮM HOA ANH ĐÀO ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG – ĐÀI BẮC 5 NGÀY 4 ĐÊM

DU XUÂN ĐÀI LOAN – NGẮM HOA ANH ĐÀO ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG – ĐÀI BẮC 5 NGÀY 4 ĐÊM

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Đài Loan
 • Lịch trình: 5 ngày 4 đêm
 • Khởi hành: 6/3
 • Giá từ 11.490.000 Chi tiết

  DU XUÂN ĐÀI LOAN – NGẮM HOA ANH ĐÀO HÀ NỘI – CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC – HÀ NỘI

  DU XUÂN ĐÀI LOAN – NGẮM HOA ANH ĐÀO HÀ NỘI – CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC – HÀ NỘI

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Đài Loan
 • Lịch trình: 5 ngày 4 đêm
 • Khởi hành: 5/2, 12/2, 19/2, 26/2, 4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 1/4, 8/4, 15/4, 22/4, 29/4, 30/4
 • Giá từ 10.490.000 Chi tiết

  DU XUÂN ĐÀI LOAN – NGẮM HOA ANH ĐÀO HÀ NỘI – ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG – HÀ NỘI

  DU XUÂN ĐÀI LOAN – NGẮM HOA ANH ĐÀO HÀ NỘI – ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG – HÀ NỘI

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Đài loan
 • Lịch trình: 5 ngày 4 đêm
 • Khởi hành: 1/2, 8/2, 21/2, 22/2, 28/2, 29/2, 6/3, 7/3, 13/3, 14/3, 20/3, 21/3, 27/3, 28/3, 3/4, 10/4, 11/4, 17/4, 18/4, 29/4
 • Giá từ 10.490.000 Chi tiết

  DU XUÂN ĐÀI LOAN-NGẮM HOA ANH ĐÀO ĐÀI BẮC- ĐÀI TRUNG-CAO HÙNG

  DU XUÂN ĐÀI LOAN-NGẮM HOA ANH ĐÀO ĐÀI BẮC- ĐÀI TRUNG-CAO HÙNG

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Đài Loan
 • Lịch trình: 5 ngày 4 đêm
 • Khởi hành: 22/02, 18/03
 • Giá từ 11.490.000 Chi tiết

  HÀ NỘI – ĐÀI LOAN – HÀ NỘI (5N 4D)

  HÀ NỘI – ĐÀI LOAN – HÀ NỘI (5N 4D)

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Điểm đến: Đài Loan
 • Lịch trình: 5 Ngày 4 Đêm
 • Khởi hành: 20, 27/09 + 04, 18, 25/10 + 08, 22/11 + 28/12 + 26, 27/01
 • Giá từ 11.990.000 Chi tiết