Everest Travel có sử dụng ảnh của các tác giả nhằm minh họa cho các bài viết chia sẻ kinh nghiệm du lịch, giới thiệu các điểm đến, phong cảnh thiên nhiên đất nước. Nhằm giúp bài viết sống động và hấp dẫn hơn.

Do nguồn ảnh Everest Travel sử dụng minh họa bài viết khá nhiều nên không thể gửi mail tới từng tác giả nhằm xin phép nên mong các anh/chị thông cảm.

Các anh/chị cũng vui lòng gửi lại phản hồi cho Everest Travel nếu:

  • Không đồng ý cho Everest Travel sử dụng hình ảnh và yêu cầu gỡ bỏ khỏi website.
  • Yêu cầu đặt link kèm với tên tác giả.
  • Các yêu cầu khác.

Vui lòng liên hệ email hoavu.everesttravel@gmail.com với các yêu cầu/khiếu nại.

Everest Travel trân trọng cám ơn.